Category Archives: מובילים חיפה

הובלה דירה טירת כרמל השוואת מחירים

הצעת מחיר להובלה דירה בטירת כרמל

החברה האיכותית שלנו אשר מתמחה בנושא של הובלות בטירת כרמל מספקת אחריות מלאה על כל התכולה המיועדת להעברה והחברה אמורה לדאוג לרקום הסכם כתוב וחתום על הלקוח בנוגע לגובה הביטוח וגובה הפיצויים במקרה של נזק לרכוש או לציוד וגם במקרה של איחור או אי הגעה ביום ההובלה .

2000-2010 2010-2015  
1,062 – 530 ₪ 1,167 – 553 ₪ הובלת דירה – חדר אחד
1,418 – 1,283 ₪ 1,769 – 1,178 ₪ הובלת דירה – 2 חדרים
2,268 – 1,338 ₪ 2,413 – 1,617 ₪ הובלת דירה – 3 חדרים
2,705 – 1,743 ₪ 3,248 – 2,262 ₪ ₪ הובלת דירה – 4 חדרים
3,624 – 2,132 ₪ 4,252 – 2,892 ₪ הובלת דירה – 5 חדרים
4,228 – 3,297 ₪ 5,254 – 3,550 ₪ הובלת דירה – 6 חדרים