Category Archives: מובילים צפון

הובלה דירה קריית שמונה השוואת מחירים

הצעת מחיר להובלה דירה בקריית שמונה

החברה המנוסה מאוד שלנו מתמחה בתחום של הובלות בקריית שמונה וגם תמיד מספקת אחריות מלאה על כל הרכוש או הציוד המועבר או המאוחסן כאשר גובה הפיצויים עשוי להגיע לכמה מאות אלפי שקלים ולפיכך אתם יכולים להיות רגועים כי תפוצו כמו שצריך במידת הצורך.

2000-2010 2010-2015  
1,081 – 501 ₪ 1,203 – 671 ₪ הובלת דירה – חדר אחד
1,400 – 1,242 ₪ 1,768 – 1,209 ₪ הובלת דירה – 2 חדרים
2,236 – 1,321 ₪ 2,312 – 1,594 ₪ הובלת דירה – 3 חדרים
2,704 – 1,832 ₪ 3,234 – 2,243 ₪ ₪ הובלת דירה – 4 חדרים
3,511 – 2,208 ₪ 4,235 – 2,882 ₪ הובלת דירה – 5 חדרים
4,258 – 3,235 ₪ 5,285 – 3,550 ₪ הובלת דירה – 6 חדרים