Category Archives: מובילים צפון

הובלה דירה נצרת עילית השוואת מחירים

הצעת מחיר להובלה דירה בנצרת עילית

נציג החברה המנוסה ביותר תמיד יודע איפה יש קרטונים בנצרת עילית והחברה שלנו גם תמיד רוקמת עם הלקוח/ה הסכם מפורט בכתב וחתום בידי שני הצדדים ובו כלולים סעיפים אשר מתייחסים לביטוח ולפיצויים אותם תקבלו במקרה של גם הנזק הקל ביותר לרכוש או לציוד.

2000-2010 2010-2015  
1,097 – 510 ₪ 1,131 – 564 ₪ הובלת דירה – חדר אחד
1,423 – 1,278 ₪ 1,839 – 1,173 ₪ הובלת דירה – 2 חדרים
2,287 – 1,293 ₪ 2,388 – 1,628 ₪ הובלת דירה – 3 חדרים
2,690 – 1,791 ₪ 3,238 – 2,229 ₪ ₪ הובלת דירה – 4 חדרים
3,646 – 2,115 ₪ 4,285 – 2,836 ₪ הובלת דירה – 5 חדרים
4,245 – 3,232 ₪ 5,222 – 3,550 ₪ הובלת דירה – 6 חדרים