Tag Archives: הובלה דירה מומלצים פתח תקווה

הובלה דירה פתח תקווה השוואת מחירים

הצעת מחיר להובלה דירה בפתח תקווה

ישנם מובילים בפתח תקווה אשר הינם מיומנים ביותר במלאכת ההובלה אך לעתים פריט שביר כלשהו עשוי בשגגה להישבר או להיסדק ולפיכך חשוב כי תהיו מכוסים ומוגנים וכי יהיה לכם הסכם כתוב ומפורט עם החברה אשר יכלול סעיפים אשר מתייחסים לפיצויים אותם תקבלו במקרה של גם הנזק הקל ביותר לרכוש או לציוד שלכם.

2000-2010 2010-2015  
1,052 – 500 ₪ 1,117 – 556 ₪ הובלת דירה – חדר אחד
1,404 – 1,224 ₪ 1,793 – 1,122 ₪ הובלת דירה – 2 חדרים
2,256 – 1,321 ₪ 2,410 – 1,593 ₪ הובלת דירה – 3 חדרים
2,702 – 1,848 ₪ 3,258 – 2,235 ₪ ₪ הובלת דירה – 4 חדרים
3,555 – 2,154 ₪ 4,242 – 2,857 ₪ הובלת דירה – 5 חדרים
4,279 – 3,247 ₪ 5,294 – 3,550 ₪ הובלת דירה – 6 חדרים