Tag Archives: הובלה דירה עם אריזה בחולון

הובלה דירה חולון השוואת מחירים

הצעת מחיר להובלה דירה בחולון

ישנם מובילי דירות בחולון אשר הינם מנוסים ומיומנים ביותר אשר מבצעים את מלאכת ההובלה על הצד הטוב ביותר אך טעויות הן לפעמים חלק בלתי נמנע מהטבע האנושי ולפיכך חשוב כי תהיו מכוסים לגמרי וחשוב כי ההסכם שלכם עם החברה יכלול סעיפים אשר מתייחסים לביטוח ומה הוא מכסה וגובה הפיצויים שמגיע לכם.

2000-2010 2010-2015  
1,093 – 550 ₪ 1,167 – 604 ₪ הובלת דירה – חדר אחד
1,490 – 1,255 ₪ 1,787 – 1,140 ₪ הובלת דירה – 2 חדרים
2,249 – 1,292 ₪ 2,406 – 1,712 ₪ הובלת דירה – 3 חדרים
2,691 – 1,678 ₪ 3,284 – 2,298 ₪ ₪ הובלת דירה – 4 חדרים
3,537 – 2,222 ₪ 4,226 – 2,781 ₪ הובלת דירה – 5 חדרים
4,278 – 3,287 ₪ 5,223 – 3,550 ₪ הובלת דירה – 6 חדרים