Tag Archives: הובלה דירה עם אריזה בירושלים

הובלה דירה ירושלים השוואת מחירים

הצעת מחיר להובלה דירה בירושלים

החברה האיכותית שלנו גם מספקת אחריות מלאה על העברת מוצרי מזון בתנאים הנאותים כך שלא יתקלקלו וגם מספקת אחריות מלאה בעת האחסנה של רכוש וציוד מכל סוג ובמידה ובתום תקופת האחסנה הלקוח/ה מגלים כי הרכוש ניזוק בדרך כלשהי אז הלקוח/ה יהיו מפוצים בצורה הנאותה ביותר.

2000-2010 2010-2015  
1,027 – 535 ₪ 1,135 – 725 ₪ הובלת דירה – חדר אחד
1,430 – 1,284 ₪ 1,825 – 1,216 ₪ הובלת דירה – 2 חדרים
2,258 – 1,346 ₪ 2,461 – 1,599 ₪ הובלת דירה – 3 חדרים
2,689 – 1,667 ₪ 3,243 – 2,229 ₪ ₪ הובלת דירה – 4 חדרים
3,537 – 2,125 ₪ 4,267 – 2,803 ₪ הובלת דירה – 5 חדרים
4,298 – 3,247 ₪ 5,232 – 3,550 ₪ הובלת דירה – 6 חדרים